Anton Luka Šijanec « prog

Strežnik s podpisanimi namestitvenimi datotekami za debianske operacijske sisteme.

Na tem strežniku so predzgrajene Linux datoteke in za Debian in Debianu podobne sisteme zgrajeni namestitveni paketi z izvorno kodo in binarnimi datotekami. Vse je narejeno po AptSecure standardih in podpisano z mojim osebnim PGP ključem.

Debian ni edina distribucija

Res je! Začenjam tudi z distribucijo programov za Gentoo GNU/Linux sisteme v okviru ebuild overlay poratage repozitorija na http://git.šijanec.eu./sijanec/ebuild.

Dodajanje repozitorija v sistem

Ker računalnik privzeto zaupa zgolj uradnim in pregledanim paketom, je potrebno pred namestitvijo mojih programov dodati moj PGP ključ in ta strežnik. Po tem lahko z apt install nalagate in nameščate programe na tem strežniku.

wget https://šijanec.eu./pgp-key.txt -O/etc/apt/trusted.gpg.d/prog.sijanec.gpg.asc
echo deb http://prog.šijanec.eu./ppa $(lsb_release -sc) main | tee /etc/apt/sources.list.d/prog.sijanec.list
echo deb-src http://prog.šijanec.eu./ppa $(lsb_release -sc) main | tee /etc/apt/sources.list.d/prog.sijanec.list
apt update && apt full-upgrade

Rotacija ključev za podpisovanje

Za večjo varnost moji osebni ključi veljajo eno leto. Po tem potečejo in niso več veljavni, zato je treba takrat posodobiti shranjene ključe v sistemu, drugače APT ne bo hotel nadaljevati.

wget https://šijanec.eu./pgp-key.txt -O/etc/apt/trusted.gpg.d/prog.sijanec.gpg.asc

Paketi na tem strežniku

rtv4d-dl (izvorna koda, amd64, i386)

discord.c (izvorna koda, razhroščevalni simboli, amd64, arm64, i386)

sear.c (izvorna koda, razhroščevalni simboli, amd64, arm64, i386, armel)

dnsfind (izvorna koda, razhroščevalni simboli, amd64, arm64, i386, armel)

ircxmpp (izvorna koda, razhroščevalni simboli, amd64, arm64, i386, armel)


Prijava napak

Repozitorij je generiran za vse Ubuntu in Debian različice, čeprav programi ne delujejo na vseh različicah. V kolikor nek program na določeni različici operacijskega sistema ne deluje, mi napišite elektronsko sporočilo na anton afna sijanec pika eu, da odpravim napako oziroma izbrišem program iz distribucije. Napake se lahko kaj hitro prikradejo, saj paketi, od katerih so moji paketi odvisni, ne obstajajo v vseh različicah distribucij.

Namestitev na nepodprte arhitekture

Vsi programi so spisani v C programskem jeziku, ki mora biti preveden v strojno kodo za vsako arihtekturo posebej. Sam ne gradim programov za več kot peščico arhitektur (amd64, arm64, i386, armel), vendar, če vaša arhitektura ni podprta, programe preprosto zgradite sami in namestite s spodnjimi ukazi. Prednosti take gradnje za razliko od direktne gradnje iz izvorne kode iz Git repozitorija z uporabo Make sta, da lahko programe kasneje preprosto izbrišete z ukazom apt-build remove in da lahko vse programe, nameščene iz izvorne kode, hkrati posodobite z ukazom apt-build update && apt-build upgrade.

apt install apt-build # to je treba storiti zgolj enkrat
apt-build install ime paketa

Zadnje novice

© 2021 Anton Luka Šijanec. Vse pravice pridržane. Obvestilo: Ker ponudnik dostopa do Interneta T-2 občutno draži ponudbo, bo v juliju (sredi poletja, hvala, T-2) potekala celovita sprememba dostopa do strežnikov Č, T in O. Do 1. 8. bodo zamenjani tudi IP naslovi, kar prinaša težavo zaradi vpisov v konfiguracijah za DNS rekurzivne razreševalnike. V juliju bodo pogosti tudi dolgotrajni izpadi sistemov.